black-and-white-black-and-white-communit
We are a
social
impact
flipped_logo_black.png
Consultancy
 
Autumn Leaves
VerGab_0125.jpg

Vera van 

der Horst

Gabrielle

Bruggeling

Wij als wetenschappelijk opgeleide Antropologen,  helpen de sociale impact van uw bedrijf, organisatie of project te vergroten door middel van sociaal wetenschappelijk onderzoek. 

Elke soort impact die u wilt maken begint bij het verdiepen in de belevingswereld van uw consument, werknemer, burger of andere belanghebbenden. Dat maakt elke impact daarom ook ‘sociaal’, aangezien de effectiviteit van uw diensten of producten beïnvloed wordt door de mening en beleving van de mensen in uw werkomgeving. Om nieuwe inzichten te bieden op de effectiviteit van uw aanpak onderzoeken wij de belevingswereld van de belanghebbenden door middel van antropologische veldwerk methoden.

los_wit.png

Onze strategie is het uitvoeren van: doeltreffend, innovatief en coherent onderzoek wij noemen dit de ‘people’s perspective strategy’

 
black-and-white-city-crosswalk-842339.jp

Diensten

Burgerpeiling  

Door het analyseren van de leefomgeving en belevingswereld van de burger brengen we de betrokkenheid van de burgers in kaart en geven we advies over initiatieven vanuit de gemeente.

Klanttevreden-
heidsonderzoek

 

Aan de hand van diverse methoden waaronder de interactie tussen de klant en het product of dienst, maken we uw klantgegevens inzichtelijk.

Impact meting

Wij onderzoeken of uw strategie ook de gewenste impact heeft door middel van kleinschalig veldwerk onderzoek hierbij maken wij gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden.

los_wit.png

“Increasing social impact starts with understanding the people’s perspective”

 
VerGab_0048.jpg

Onze methode

De People's Perspective Strategy

De methode die wij hanteren is etnografisch veldwerk, dit is een methode waarbij de onderzoeker in direct contact staat met de sociale actoren door te participeren in hun leef- en werkomgeving. Met een schriftelijke analyse van het gedrag van mensen leveren we inzichten voor uw organisatie. Het resultaat hiervan kan uw werkstructuur optimaliseren of de impact van uw project vergroten.

Methoden

Binnen een onderzoeksproject maken wij gebruik van diverse methoden. Wij passen de volgende methoden op maat van uw vraagstelling toe:

 • Etnography 

 • Participant observation

 • Participant appraisal

 • Interviews 

 • Mixed-methods

Hoe voeren wij ons onderzoek bij u uit?

 1. In de eerste intake formuleren wij uw vraagstelling 

 2. We stellen een onderzoeksvoorstel op en leggen dit bij u voor.

 3. Bij groen licht voeren wij het veldwerk uit

 4. De verzamelde data wordt geanalyseerd 

 5. We verwerken de data en strategisch advies in een rapport

 6. U kunt met het rapport aan de slag om de impact van uw organisatie te vergroten

los_wit.png

Reviews

LOGO_Achilles_and_the_Tortoise-01.webp

Achilles and the Tortoise


"Wij zijn ontzettend blij met het fantastische onderzoek dat Anthroconsult voor ons gedaan heeft. Het heeft ons geholpen om de belangrijkste kernwaarden van onze doelgroep te achterhalen en om hun keuzeproces beter te begrijpen.  Wij bevelen daarom iedereen die de connectie en interactie met zijn doelgroep wil versterken aan om contact op te nemen met Anthroconsult."

ABR Activatie

“De resultaten van het onderzoek van Anthroconsult bevestigden de kwesties die wij moesten aanpakken om de impact van ons bedrijf te vergroten. Nu weten we precies wat en waar we verbetering kunnen toepassen. Anthroconsult levert zelfstandig compact en compleet onderzoek van A tot Z” 
 

Boobilicious

"Anthro Consult heeft een hele waardevolle bijdrage geleverd bij het bepalen van de richting voor het merk Boobilicious. Door kwalitatieve interviews met gebruikers hebben wij inzichten gekregen in essentiële vragen en binnen een gevoelig taboe onderwerp. De samenwerking met Gabrielle en Vera was erg prettig en uiterst professioneel, snel en to the point."

 
 
VerGab_0074.jpg

Dit zijn wij

los_wit.png

Gabrielle

Bruggeling

Een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd tijdens mijn loopbaan als antropoloog, is dat we pas volledig een ander kunnen begrijpen als we ons proberen in te leven in andermans perspectief.  Ik geloof dat dit toepasbaar is in vele uithoeken van de samenleving, zo ook in het bedrijfsleven en de politiek. Partijen die voor of met elkaar iets proberen te bereiken, moeten eerst elkaars kader leren kennen om effectieve uitkomsten te bieden.

Door een studietijd in Slovenië, een veldwerk onderzoek in India en een onderzoek met vluchtelingen in Nederland, heb ik me al in diverse interculturele leefwerelden mogen verdiepen. Met de onderzoeksmethoden die wij toepassen, geven wij u een kijkje in de diverse leefwerelden van uw klanten, werknemers en samenwerkingspartners. Dit biedt inzicht in vragen zoals: hoe wordt mijn boodschap geïnterpreteerd?, waarom verloopt een samenwerking niet zoals gepland? en hoe kan ik mijn doel nog effectiever behalen?

VerGab_0178.jpg
los_wit.png

Vera

van der Horst

Mede door mijn oprechte interesse voor en nieuwsgierigheid naar anderen, ben ik er van overtuigd dat als we de ander of het 'onzichtbare' veel beter kunnen begrijpen, we veel meer impact kunnen maken.

 

Iedere verandering gaat over mensen. Zoals ontwikkelingen in de samenleving, organisatieverandering, technologische innovaties en energietransities. 

Mensen veroorzaken verandering, en verandering heeft impact op mensen. Dan is het handig te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Hoe ze wonen, werken, reizen, leven. En dat is precies waar antropologen goed in zijn. Antropologen zijn gespecialiseerd in het begrijpen van mensen. We onderzoeken het gedrag van mensen; waarom mensen doen wat ze doen. 

Deze vaak complexe, contextueel en lokaal gedreven inzichten kunnen een goede oplossing bieden voor een vraagstuk waar u als bedrijf tegen aan loopt. 

VerGab_0292.jpg