top of page
PXL_20220329_095303006.jpg

Stilte en ruimte
Veldonderzoek

Soulmate en Deltion college

Case

Opdrachtgever Soulmate


project periode 01 / 2022


Methode Etnografie, met methoden: lessen bijwonen, studenten interviewen, observeren van de ruimte en hoe de ruimte wordt gebruikt, experiment met ruimte-ervaring (VR experience) voor studenten en leraren.

 

Samengevat We hebben een etnografie op een college uitgevoerd met de vraag: welke stilte- en rustbehoeftes hebben de studenten en leraren op het college en hoe kun je dit vertalen naar een ruimte? 

Hoe geef je ruimte aan stilte en bezinning op school? 

Soulmate ontwerpt ruimtes, installaties en ervaringen om mensen stil te zetten. Dit doen ze voor scholen, gemeenten, bibliotheken, openbare ruimtes en werkplekken. Dit keer kwam de vraag vanuit het Deltion college in Zwolle. De school vroeg zich af wat de behoefte van studenten is als het gaat om rust en stilte. Kan een ruimte bijdragen aan extra rust in het drukke studenten leven? En hoe moet dat er dan uitzien? Om antwoord te krijgen op deze vragen heeft Soulmate ons ingeschakeld.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, hebben we verschillende methodes ingezet. Zo hebben we een groot aantal studenten en leraren enquêtes laten invullen, mee mogen doen met lessen, studenten geïnterviewd over stilte en rust behoeftes thuis en op school. Ook hebben we de ruimtes in de school geobserveerd en gekeken op welke manier de jongeren de ruimtes gebruiken, wat rust en pauze plekken zijn en wat ze daar doen. De meest waardevolle methode was om de studenten zelf de onderzoekers-pet op te laten zetten (participant appraisal). Zo hebben zij met dezelfde vragen studenten geïnterviewd en nagedacht over mogelijke rust- en stilteplekken op school. De onderzoeksresultaten zijn meegenomen in het verslag. Daarnaast hebben we samen met de groep studenten gebrainstormd over de invulling van stilte en rustplekken op school. 

 

Het uiteindelijke verslag geeft inzicht in de rustbehoeftes van studenten op het college en aanbevelingen over hoe een toekomstige rustplek eruit kan zien. Met het onderzoek heeft Anthroconsult de stem van de student kunnen vertalen naar acties voor  het bestuur. Daarmee heeft Soulmate een voorstel gedaan van een ruimte die aansluit bij de rust- en stiltebehoeftes van de leerlingen.

vorige
project

volgende
project

Reactie Soulmate:

"Anthroconsult werkt dicht met en bij de doelgroep en vertaald complexe onderzoeksresultaten in een bondig en begrijpelijk onderzoeksverslag. Gabrielle werkt zowel op locatie in lessen, voert veldonderzoek uit en denkt mee hoe het proces zo goed mogelijk vast te leggen. Op die manier heeft ze ons en het projectteam  laten inzien hoe we het project zo gericht mogelijk kunnen inzetten en uitbouwen. In de toekomst willen wij dan ook graag weer gebruik maken van haar expertise."

bottom of page