top of page

Enquête onderzoek

ABR Activatie

Case

Opdrachtgever ABR Activatie


project periode 06 / 2020


Methode Enquête onderzoek


Samengevat Het formuleren van neutrale enquête vragen voor een landelijk onderzoek over duurzame keuzes en de Green Deal.

Hoe formuleer je heldere vragen in een landelijk survey onderzoek?

ABR Activatie voert in samenwerking met Nederlandschoon jaarlijks een enquêteonderzoek uit over de bezoekerservaringen van winkelgebieden. Daarbij onderzoeken ze met name hoe ‘schoon’ een winkelgebied is en wordt ervaren. Dit jaar werden ook vragen meegenomen over duurzame keuzes die mensen maken en het bewustzijn over de Green Deal.

 

Voor deze vragen werd een meerkeuze vragenlijst opgesteld die veldonderzoekers inzetten tijdens een winkelgebied bezoek. De vragen worden aan de bezoekers gesteld waarbij de veldonderzoeker de antwoorden op een tablet invult. Om dit soepel te laten verlopen, moeten de vragen helder en neutraal zijn. Anthroconsult heeft samen met ABR Activatie vragen opgesteld. Daarbij heeft Anthroconsult geparticipeert in het veldonderzoek en feedback aan ABR gegeven over de reacties van het publiek op de vragen. Zodat thema’s die nog niet in de vragen waren opgenomen, in een volgend onderzoek meegenomen kunnen worden.

volgende
project

vorige
project

bottom of page